Miljø og ansvar

Miljøet og et miljømessig bærekraftig samfunn er viktig for oss i Roswi. For å vise engasjementet og ansvaret vårt på det respektive markedet er vi tilknyttet lokale innsamlingssystemer som tar seg av de brukte produktene på en miljøvennlig måte.

Tilknyttet Norsirk

I Norge er Roswi tilknyttet NORSIRK, som er et landsdekkende produsentansvarsselskap med godkjent innsamlingssystem for blant annet elektriske og elektroniske produkter samt batterier.